Facebook chat

Bảng giá dịch vụ quản trị website


06/10/2014

 • QT1
 • chỉ 600.000 VNĐ/ tháng
 • Kiểm tra hoạt động website
 • Cập nhật sp/ tin tức: 20
 • Tạo fanpage facebook
 • Submit website
Liên hệ
 • QT2
 • chỉ 900.000 VNĐ/ tháng
 • Kiểm tra hoạt động website
 • Cập nhật sp/ tin tức: 30
 • Tạo fanpage facebook
 • Cập nhật fanpage 15 bài
 • Đăng tin diễn đàn: 20 bài
 • Submit website
Liên hệ
 • QT 3
 • chỉ 1.300.000 VNĐ/ tháng
 • Kiểm tra hoạt động website
 • Cập nhật sp/ tin tức: 40
 • Tạo fanpage facebook
 • Cập nhật fanpage: 20 bài
 • Đăng tin diễn đàn: 20 bài
 • Submit website
 • Phân tích từ khoá SEO
Liên hệ

Kinh doanh: 028 38 49 40 88  Kỹ thuật: 016 66 996 043