Facebook chat

Bảng giá dịch vụ email theo tên miền


06/10/2014

 • GÓI A
 • Chỉ 840.000 VNĐ/ năm
 • 05 tài khoản
 • Dung lượng: 1GB/mailbox
 • File attach: 25 MB
 • Chống Virus/Spam
 • Công cụ quản trị Email
 • Sao lưu dữ liệu hàng ngày
Liên hệ
 • GÓI B
 • Chỉ 1.800.000 VNĐ/ năm
 • 20 tài khoản
 • Dung lượng: 2GB/mailbox
 • File attach: 25 MB
 • Chống Virus/Spam
 • Công cụ quản trị Email
 • Sao lưu dữ liệu hàng ngày
Liên hệ
 • GÓI C
 • Chỉ 2.400.000 VNĐ/ năm
 • 50 tài khoản
 • Dung lượng: 3GB/mailbox
 • File attach: 25 MB
 • Chống Virus/Spam
 • Công cụ quản trị Email
 • Sao lưu dữ liệu hàng ngày
Liên hệ

Kinh doanh: 028 38 49 40 88  Kỹ thuật: 016 66 996 043